Promocje
Addict Hazeset stery zintegrowane | Gold
Addict Hazeset stery zintegrowane | Gold

87,20 zł

Cena regularna: 109,00 zł

Najniższa cena: 87,20 zł
szt.
Enuff POW Deskorolka | 7.75" Blue
Enuff POW Deskorolka | 7.75" Blue

198,00 zł

Cena regularna: 239,00 zł

Najniższa cena: 198,00 zł
szt.
Indo PRO Trampoline Trick Stunt Scooter | Blue
Indo PRO Trampoline Trick Stunt Scooter | Blue

425,00 zł

Cena regularna: 459,00 zł

Najniższa cena: 469,00 zł
Lucky Cody Flom V3 Deck podest do hulajnogi wyczynowej | Signature
Lucky Cody Flom V3 Deck podest do hulajnogi wyczynowej | Signature

469,00 zł

Cena regularna: 469,00 zł

Najniższa cena: 449,00 zł
szt.
Rocket Double Dipped deskorolka | 7.75" Purple
Rocket Double Dipped deskorolka | 7.75" Purple

198,00 zł

Cena regularna: 279,00 zł

Najniższa cena: 198,00 zł
szt.
Heelys Sleek butorolki | Black Dark Blue
Heelys Sleek butorolki | Black Dark Blue

296,67 zł

Cena regularna: 319,00 zł

Najniższa cena: 296,67 zł
Enuff Lucha Libre deskorolka | 7.75" Red Green
Enuff Lucha Libre deskorolka | 7.75" Red Green

229,00 zł

Cena regularna: 269,00 zł

Najniższa cena: 229,00 zł
szt.
Rower BMX Total Killabee 20" | Teal
Rower BMX Total Killabee 20" | Teal

1 399,00 zł

Cena regularna: 1 799,00 zł

Najniższa cena: 1 399,00 zł
szt.

Konkurs urodzinowy

Regulamin promocji

„Konkurs urodzinowy 2024”

 

Wstęp.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu na stronie https://rmdbike.com zwanego, zwanej dalej "Akcją", "Promocją" lub „Konkursem”. 
 2. Promocję prowadzi ARM Robert Maczyński Sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach ul. Usługowa 17, 15-521, Polska NIP: 9662177937, Tel: +48 85 871 08 38, Email: shop@rmdbike.com 
 3. Akcja trwa od 12.02.2024 do 12.03.2024

Słownik

 1. Organizator - ARM Robert Maczyński Sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach ul. Usługowa 17, 15-521, Polska NIP: 9662177937
 2. Akcja, Promocja, Konkurs- konkurs prowadzony w sklepie Rmdbike.com o nazwie „Konkurs urodzinowy 2024”
 3. Uczestnik Konkursu - osoba, która dokona zakupu w sklepie rmdbike.com na kwotę i postąpi zgodnie z warunkami niniejszej Promocji, zwana dalej "Klientem" „Uczestnikiem”, "Uczestnikiem Promocji", „Uczestnikiem Konkursu". 
 4. Nagroda główna – to pojazd trzykołowy do driftowania Triad Underworld 4 Drift Trike 20" Jet Fuel
 5. Produkty -rzeczy kupione w sklepie internetowym. 
 6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
 8. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 9. Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. Sklep – sklep internetowy RMD Bike Shop prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.rmdbike.com.
 12. Sprzedawca – Robert Maczyński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARM ROBERT MACZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisany do KRS i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9662177937, nr REGON 525401758, Usługowa 17, 15-521 Zaścianki.
 13. Treści cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Postanowienia ogólne:

 1. W promocji może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która dokona zakupów na stronie internetowej na https://rmdbike.com na minimum 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) w okresie trwania promocji. Zwana dalej Uczestnikiem Promocji.
 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania, zakończenia lub nierozstrzygnięcia konkursu w dowolnym dniu bez podania przyczyny. Po tym dniu, zgłoszenia do newsletteru i zdjęcia przesłane do organizatora nie będą brane pod uwagę.
 4. Organizator nie bierze pod uwagę zgłoszeń niezgodnych z regulaminem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone zdjęcia i błędnie podane dane w formularzu zapisu do newsletteru.

Zasady Akcji/ Promocji /Konskursu

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Promocji musi zrobić następujące rzeczy:

 1. Zrobić zakupy na stronie rmdbike.com za minimum 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) w okresie od 12.02.2024 do 12.03.2024 roku.
 2. Zapisać się do newsletteru RMDBike.com, wpisując; imię, nazwisko, adres email i numer telefonu, tak aby można było powiązać zakupy z zapisem do newsletteru.
 3. Przesłać zdjęcie zakupionego produktu używanego w plenerze. Zdjęcia można przesyłać do 31 marca 2024.
 4. Liczy się pomysłowość i świetne ujęcie, ale żeby nie było wątpliwości, że to właśnie zakupiony w promocji produkt jest na zdjęciu.
 5. Uczestnik promocji może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia w formacie JPG, PNG, JPGE o łącznym rozmiarze do 3 MB.
 6. Zdjęcie można wysłać poprzez naszego Messengera, wiadomość prywatną na Instagramie lub na adres email urodziny@rmdbike.com.
 7. Uczestnik promocji może też zamieścić zdjęcie na swoim profilu na platformie Facebook lub Instagram, a następnie nas otagować.
 8. Przesłane przez Uczestnika Promocji zdjęcia nie mogą zwierać elementów obraźliwych, nieobyczajnych, mających podłoże rasistowskie lub obrażające uczucia religijne, promujących przemoc, alkohol lub substancje zakazane.
 9. Spełnienie wszystkich powyższych warunków jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Wybór zwycięzcy

 1. W Akcji wezmą udział wszystkie otrzymane w czasie trwania konkursu zgłoszenia, spełniające postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. O wybraniu zwycięzcy, zdecyduje Jury złożone z pracowników sklepu rmdbike.com w dniu 4 kwietnia 2024.
 3. Decyzja Jury jest nieodwołana i nie podlega zmianie.
 4. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie RMDBike.com, oraz na Fanpage Facebook i Instagramie Organizatora.

Przekazanie nagrody

 1. Nagroda zostanie przesłana dla zwycięscy za pomocą kuriera na koszt Organizatora.
 2. Nagroda nie odebrana przez Zwycięzcę, która wróci do organizatora, zostanie wysłana po raz kolejny na koszt Zwycięzcy.
 3. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana 2 razy, przepada na rzecz kolejnego zwycięzcy, którego po raz kolejny wyłoni Jury. Kolejne rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż do 15 maja 2024 roku.
 4. Przekazana Zwycięzcy nagroda nie podlega zwrotowi, wymianie na inną, ani wymianie na gotówkę.

Oświadczenia Uczestnika Promocji

 1. Uczestnik Promocji, oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przesłanego zdjęcia i ma prawo użycia wizerunku osoby, która się na nim znajduje. 
 2. Uczestnik Promocji jako autor zdjęcia/zdjęć przesłanych w Promocji Urodzinowej niniejszym wyraża pełne i nieodwołalne przeniesienie wszystkich praw autorskich do tych zdjęć na Organizatora oraz wszelkie podmioty z nim powiązane.
 3. Uczestnik Promocj oświadcza, że jestem jedynym właścicielem praw autorskich do przedstawionych zdjęć i nie naruszył żadnych praw osób trzecich, w tym praw do wizerunku.
 4. Uczestnik Promocj wyraża zgodę na wykorzystanie tych zdjęć w celach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych oraz wszelkich innych związanych z Organizatora, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, stronach internetowych oraz materiałach drukowanych.
 5. Niniejszym Uczestnik Promocj zrzeka się również prawa do wynagrodzenia za korzystanie z tych zdjęć oraz zrzeka się prawa do jakichkolwiek roszczeń związanych z wykorzystaniem tych zdjęć przez Organizatora lub powiązane podmioty.

Oświadczenia ogólne:

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawomocne przesłanie zdjęcia i zamieszonego na nich wizerunku i nie odpowie za jakiekolwiek roszczenia osoby ze zdjęcia lub jej opiekunów.
 2. Przekazane w formularzu zapisu do newsletteru informacje muszą być zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
 3. Organizator może odmówić udziału w Akcji i przyznania nagrody, jeżeli Uczestnik promocji nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny i czytelny udowodnić, że przesłane przez niego zdjęcie łączy się z zakupem na stronie rmdbike.com.
 4. Organizator może skontaktować się z uczestnikiem promocji w celu potwierdzenia lub uzupełnienia danych przesłanych w zgłoszeniu lub w zamówieniu.
 5. Organizator ma prawo odmówić przyznania nagrody, jeżeli Uczestnik niezwłocznie ich nie potwierdzi lub nie uzupełni.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności przesłanego zdjęcia, i zapisu do newslettera aby mieć pewność, że osoba biorąca udział w Akcji, dokonała zakupów i zapisu do newsletteru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Pod uwagę będą brane tylko zdjęcia przesłane przez Klienta, który zrobił zakupy na stronie rmdbike.com i zapisał się do newsleetera.
 8. Zdjęcia wysłane za inną osobę, nie będą brane pod uwagę.
 9. Pod uwagę będą brane tylko zdjęcia, które w sposób łatwy i czytelny można przypisać do Klienta lub zamówienia np. poprzez to samo imię i nazwisko lub adres email.
 10. Zdjęcia, których nie będzie można w łatwy sposób przypisać do klienta lub zamówienia nie będą brane pod uwagę.
 11. Łączna kwota nagród w Akcji wynosi 1799zł.

Zwroty zakupionych w ramach promocji produktów

 1. Jeżeli uczestnik Konkursu dokona zgłoszenia do Akcji promocyjnej to na zwrot produktów kupionych w promocji ma 14 dni. W tym przypadku nie ma zastosowania zapis mówiący o 365 dniach na zwrot zawarty w Regulamie ogólnym sklepu.
 2. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków od odstapienia od umowy, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach;

Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 1. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstapienia od umowy 

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Usługowa 17, 15-521 Zaścianki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

Wyjątki od prawa odstapienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W ten zakres wchodzą  hulajnogi i rowery złożone na prośbę klienta, nie jest również zwracana opłata za ich złożenie. 
 2. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

Reklamacje

 1. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Akcja będzie przeprowadzona niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 2. Reklamację należy zgłosić w terminie 30 dni od dnia zrobienia zakupów. 
 3. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: shop@rmdbike.com lub drogą pocztową na adres ul. Usługowa 17, 15-521 Zaścianki 
 4. Składając reklamację Uczestnik promocji powinien okazać kopię lub skan dowodu zakupu. W treści reklamacji powinny się znaleźć dane kontaktowe reklamującego oraz szczegółowy opis powodu reklamacji 
 5. ARM Robert Maczyński Sp z o.o. będzie rozpatrywał reklamację i o jej rozstrzygnięciu poinformuje Uczestnika promocji w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
 6. Odpowiedz na reklamację zostanie wysłana drogą pocztową lub mailową. 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Akcji jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia i organizacji Akcji, prawidłowego rozstrzygnięcia Akcji, wydania Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f. (prawnie uzasadniony interes) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zaś w zakresie udokumentowania wyniku Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c. (obowiązek prawny). Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej dane osobowe są przetwarzane na odstawie art. 6 ust. 1 pkt a. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda).

Uczestnikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do podanych danych osobowych,
 2. zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,
 3. cofnięcia wyrażonej zgody z zastrzeżeniem, iż jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem
 4. ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie np. na adres e-mail – shop@rmdbike.com za wyjątkiem skargi do organu nadzoru, którą należy skierować wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane zwycięzców Akcji będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Akca sią zakończyła w celu udokumentowania wyniku Akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Akcji i jego rozstrzygnięcia. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Akcji i przyznania Nagrody.
 3. Dane osobowe będą przekazywane – w zależności od potrzeby – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora (w szczególności podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT, podmiotom świadczącym usługi finansowe i księgowe, podmiotom zapewniającym wsparcie procesu sprzedaży) i osobom współpracującym z Organizatorem, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Gdy będzie to niezbędne, dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze, a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.
 4. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w na stronie sklepu oraz pod adresem ul. Usługowa 17, 15-521 Zaścianki.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian Regulaminu Akcji w Czasie trwania Promocji. O wszelkich zmianach w Regulaminie Akcji powiadomi na stronie internetowej w zakładce Informacje.
 3. W przypadku różnic między postanowieniami niniejszego Regulaminu Akcji a postanowieniami Regulaminu Sklepu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 5. Spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep internetowy Shoper Premium Styl graficzny i aplikacje ShopGadget.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium